• آدرس : تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان فخر رازی ، ساختمان ۵۶ ، طبقه دومAdress1
  • تهران ، تهرانسر ، بلوار اصلی ، نبش خیابان ۱۴ ، ساختمان رضا ، واحد ۱۰Adress2
  • تهران ، شهرک اندیشه ، فاز ۱ ، خیابان طالقانی ، کوچه پاییزان ، پلاک ۲۰Adress3
  • Shahrampublication@Instagram page
  • ۹۸۹۳۷۴۴۳۹۴۰۰+Whatsapp
  • ۹۸۲۱۶۵۳۵۸۳۳۳+Fax
  • nashreshahram@shahrampub.irEmail

    Open chat